Advarsel!

Bareguys.net er et nettsted for karer som foretrekker bareback sex og er klar over, og tar eget ansvar når det kommer til å praktisere bareback sex. Ved å registrere deg som bruker på bareguys.net vedkjenner du deg at du vet hva det vil si å praktisere bareback sex og står for dine egne valg. Du er informert om de risker det innebærer og de forhåndsregler du kan ta for deg selv.

Sånn! Henger du fortsatt med er du velkommen. Og du, be nice, be horny, be brave!

Logg inn eller opprett en konto

Opprett en konto